ระบบแกนกลางเพื่อสร้างและสนับสนุนความสำเร็จในการสอนและการเรียนรู้ร่วมกัน